www.aliki-paros-greece.com

 Kapen Kórakas en Almyrós

Beoordeling: In het natuurgebied op het schiereilandje Détis, ten noordwesten van Náoussa zijn aangename wandelpaden aangelegd naar de kapen Kórakas, met de vuurtoren, en Almyrós. De paadjes zijn heel goed aangelegd, afgeboord met stenen en bewegwijzerd met ontelbare cijfers. Er zijn talloze wandelcombinaties mogelijk en in de lente is het gebied soms een zee van blauwe bloemen. Heel aangenaam en rustig! Verdient als beoordeling **.

Tijd: De effectieve wandeltijd (EWT) hangt natuurlijk af van de gekozen routes: we volgden een route naar de vuurtoren van kaap Kórakas (een half uur) en dan dwars door het schiereiland naar kaap Almyrós (weer iets meer dan een half uur). Ten slotte wandelden we via de kust terug naar het vertrekpunt (alweer een goed half uur). De totale EWT bedraagt op die manier 1u40, maar wij wandelden in heel rustig tempo van half 12 tot half 3, een totale wandeltijd dus van 3 uur, met een zwempauze op het strand van Toúrkou. 

Routebeschrijving: [Vanuit Náoussa rijden we langs de mooie baai tot voorbij Kolymbíthres en zo tot aan het eind van de asfaltweg. Net voorbij de scheepswerf is er een klein parkeerterrein.]

Er staat een plan van de wandelpaden in het natuurgebied, dat de indrukwekkende naam draagt van "Environmental and cultural park of Páros".

 

Het plannetje van het natuurgebied van het schiereiland Détis.

(0u00) Links op het parkeerterrein begint het goed aangeduide pad [1] en het is mooi afgeboord met stenen - je kunt het niet missen.

Duidelijke wegwijzers zijn in het hele wandelgebied te vinden...

We komen even boven de zee, maar dan kronkelt het pad verder tussen de lentebloemen (11 mei 2011) en we komen tussen rotsen, waar we links over een brugje buigen.

Pad [1] naar Alonáki en Kórakas.

We kronkelen naar boven, passeren langs een mooie taffoni en komen zo na ongeveer 12 minuten bij Alonáki, met een klein theatertje, a.h.w. gebouwd rond een alóni of dorsvloer (vandaar de naam: alonáki = kleine dorsvloer).

(0u12) Het pad splitst en we blijven de blauwe wandeling [1] links volgen (wegwijzer): we komen tussen door de wind geërodeerde rotsen en gauw duikt de vuurtoren voor ons op. Wat verder houden we links, en kort daarop rechts. Náoussa ligt nu heel mooi vóór ons, aan de overkant van de baai.

(0u20) We buigen weer links, laten de rode wandeling [4] rechts en lopen nu recht naar de vuurtoren. Weer kronkelt het pad tussen geërodeerde rotsen en daarna krijgen we een heel mooi uitzicht op de vuurtoren.

Uitzicht op de kaap met de vuurtoren van Kórakas.

Wat verder gaan we weer links - wandeling [2] gaat hier rechts en straks komen we hier terug.
We klimmen flink en zo komen we onder de grote vuurtoren, gebouwd op de typische manier van zo veel Griekse vuurtorens van het einde van de 19de eeuw. (0u33)
Hij dateert inderdaad van 1887, maar pas in 1986 werd van olie overgeschakeld naar elektriciteit om de sterke lamp brandend te houden.

De vuurtoren van kaap Kórakas.

(0u33) We keren op onze stappen terug en na een kleine 6 minuten gaan we links op het blauwe pad [2]; na weer 4 minuten gaan we rechtdoor op de rode wandeling [5]. Boven op de pas krijgen we een prachtig uitzicht over de baai van Náoussa en even verder laten we de rode wandeling [7] links - die leidt naar de top van de Stern (84 m hoog).

(0u46) We dalen dus rechts af in vele slingeringen en zo komen we op een dwarspad - we gaan er links en even verder gaan we rechtdoor op de blauwe wandeling [3]. We komen net boven het water en ook verder loopt het vlakke pad heel mooi net boven zee, met veel blauwe bloemen rondom ons.

Altijd duidelijke paadjes...

Na 8 minuten zien we het mooie strand van Toúrkou voor ons en een bord wijst rechtdoor naar Almyrós. Enkele minuten verder houden we links en het pad loopt helemaal tot het eind van kaap Almyrós, een mooie plek.

Kaap Almyrós.

(1u07) We lopen enkele minuten terug en gaan dan scherp links. Zo maken we de toer van het kale schiereiland, net boven de zee wandelend en heel de tijd met een schitterend uitzicht op Náoussa. Na 5-6 minuten komen we voorbij het bordje dat rechts naar de plaats wijst van de Russische kanonnen tijdens de korte Russische bezetting van de Cycladen in de jaren 1770-1774 - we kunnen er naar toe lopen, maar meer dan twee stenen cirkels is er niet te zien...

(1u16) We gaan dus rechtdoor en enkele minuten later zijn we op de punt van het schiereiland Akrotíri; we draaien helemaal rechts voor de terugkeer. 

De terugweg naar het strand van Toúrkou...

Gauw zien we het strand van Toúrkou vóór ons, we lopen over het strand - het is er aangenaam zwemmen! - en aan de andere kant loopt een pad verder.

(1u25) We volgen nu weer de blauwe wandeling [3], een mooi traject van ongeveer 9 minuten boven de zee, met weer veel blauwe bloemen rondom ons. We komen aan de splitsing waar we straks van rechts kwamen langs het rode pad [5], en gaan nu rechtdoor. Het pad is nu breed en niet meer afgeboord: we komen bij de cafetaria (met hoger een theatertje) en dalen af naar het strand van Kathólikon. We lopen over dit strand en daarna omhoog naar de asfaltweg; even verder gaan we links tot bij ons vertrekpunt. (1u41)

 

 

Home