www.aliki-paros-greece.com

Léfkes - Panagía Thapsanoón - Parikiá 

Beoordeling: Dit is het eventuele vervolg op dé klassieke wandeling op Páros, van Pródromos naar Léfkes, de zogenoemde "Byzantijnse weg" - en dit voor het geval je niet de bus terug kunt nemen vanuit Léfkes. Het deel over de vallei van Korakiá verloopt hoofdzakelijk over niet zo aangename grindwegen, terwijl er vanuit Panagía Thapsanoón wel een mooi pad terugloopt naar Parikiá. Krijgt als beoordeling **.

Tijd: De effectieve wandeltijd tot Panagía Thapsanoón bedraagt 1u40; het is dan nog eens 1u20 tot in Parikiá. De totale EWT bedraagt dus een goede 3 uur - en aangezien we op de grindwegen goed doorstapten deden we er uiteindelijk als TWT nog geen 5 uur over...

Routebeschrijving: (0u00) De bushalte in Léfkes ligt op een driesprong: wij nemen er de Odós Dimítrou Ion. Chanióti (wegwijzer Léfkes), een geplaveide straat die dwars door het centrum loopt. We passeren onder het groot neoklassieke gebouw van het dimarchío (gemeentehuis), verder de zomeruniversiteit en de lagere school. Zo komen we op een kruispunt met links een mooi pleintje met het oorlogsmonument. 

(0u04) Hier gaan we rechts van de supermarket Léfkes omhoog (o.a. wegwijzer Agi Pántes) en nemen de witte trap voor ons. We kruisen een kleine betonweg en vervolgen op de oudere trap, met rechts een mooi dennenbos. Zo komen we op de betonweg, die we links volgen. Na enkele minuten hebben we een mooi uitzicht op Léfkes, met de grote kerk, en verder de zee en Náxos.

Panorama over Léfkes.

We wandelen nu ongeveer een kwartier op een stijgende betonweg, maar hij is niet zo onaangenaam door de vele bomen.

(0u18) Na 10 minuten, in een bocht naar rechts, is er aan de rechter kant een aardeweg: hier gaan we, tussen bosjes dennen en langs een nieuwgebouwd huis + muur, naar rechts. Langs dennen gaan we naar beneden en na 8 minuten komen we op een dwarsweg die we naar links volgen. We zullen nu een lange lus beschrijven rond de vallei rechts van ons. Na 10 minuten nemen we een wegje naar beneden om het dal en de bedding van het riviertje over te steken, en dan keren we aan de overkant terug.

(0u38) Het gaat vrij gemakkelijk verder op de aardeweg; na 8 minuten houden we links, maar 10 meter verder moeten we even opletten: de aardeweg lijkt te splitsen, en wij gaan links tegen een hoge muur op. We klimmen zo steil gedurende 10 minuten, tot we op een hoogte komen; we gaan nog 5 minuten verder tot we rechts van een boerderij komen.

(1u03) Hier nemen we de weg links: even gaat het op asfalt omhoog, dan wordt het weer een grindweg die naar het westen loopt, een hele tijd in de richting van het grote gebouw voor ons - dat later het klooster van Panagía Thapsanoón zal blijken te zijn. Vijf minuten verder gaan we links en verder weer links - we gaan dus niet in de richting van een boerderij. We moeten over enkele traliehekkens en na een lange omweg links komen we na 25 minuten snel doorstappen bij een gebouw, waarrond we draaien naar rechts.

(1u33) We volgen de grindweg nu nog 15 minuten en naderen het indrukwekkende gebouw van Panagía Thapsanoón.

Vergezicht op het indrukwekkende Panagia Thapsanoón.

(1u48) We nemen NIET de weg die voor het klooster naar links gaat (die loopt heel wat verder dood!), maar we wandelen tot voorbij het klooster - het enorme, moderne klooster werd pas in 1939 gebouwd op de resten van een 17de eeuw klooster. Het is een nonnenklooster en kan slechts door vrouwen bezocht worden.

Het klooster van Panagía Thapsanoón.

(1u48) Voor het vervolg lopen we langs de kloostermuur verder en dan tot waar de grindweg splitst, bij een grote elektriciteitspaal. We gaan links, maar direct is er weer links een betonnen pad, dat tussen muurtjes naar beneden loopt, recht in de richting van de verre baai van Parikiá.

Na 4 minuten eindigt het beton en moeten we door een metalen hek, door het aan de rechterkant los te maken. Ons pad loopt nu nog 4-5 minuten verder tot boven de Péra Panagía. We gaan bij enkele ruïnes links naar beneden, we moeten weer een hekken openen en dan nemen we het smalle pad naar beneden, links van het tweede hekken. Even later komen we langs het huis en de kapel - eigenaardig genoeg moeten we over een muurtje klauteren om bij de kapel te komen.
We lopen verder naar beneden en komen zo op de bodem van de bedding. Beneden moeten we even over een takkenbarrière en is het pad overgroeid, maar op de andere oever gaan we rechts en wordt het pad gauw beter.

(1u59) Verder gaand krijgen we weer een mooi zicht op de Péra Panagía.

De Péra Panagía.

Er volgen nu wel enkele verzakkingen en wat verder is het pad overgroeid, maar 4-5 minuten verder wordt het monopáti duidelijk breder en loopt het afdalend tussen brem en olijfbomen. Wat verder wordt het nog breder en kort daarop gaan we natuurlijk rechtdoor. Weer 2 minuten verder wordt het pad weer smaller en steniger en in totaal 14 minuten na ons vertrek in de bedding beneden Péra Panagía komen we in de stenige bedding van de rivier terecht, naast een soort pompstation.

Klauterend in de rotsachtige bedding.

(2u13) We klauteren naar links in de bedding, vinden rechts soms een eindje pad, komen weer in de bedding terecht en volgen dan weer een eindje pad aan de linkerkant. We gaan weer in de bedding verder, maar vinden ten slotte, na 6 minuten, weer een echt wegje.

(2u19) We stijgen enkele minuten boven de vallei uit en daarna volgt een gestage afdaling van wel een kwartier, eerst met zicht op zee, dan op Parikiá.

De afdaling naar Parikiá.

Tegen het eind wordt het wegje weer rotsachtiger, dan weer grind. Zo komen we 17 minuten na de vallei bij het eerste huis op beton uit.

(2u36) Ongeveer 3 minuten verder komen we voor het sportveld uit op een dwarswegje, waar we een goede minuut naar links gaan, waarna we weer de grindweg rechts nemen.

(2u40) Na enkele minuten komen we op beton en nu gaan we natuurlijk altijd rechtdoor, ongeveer 15-16 minuten tot bij de rondweg van Parikiá. Daarna volgen we de slingerende straat rechtover nog zo'n 5 minuten tot bij de mitrópoli, herkenbaar aan de blauwe koepels en de dubbele torens.

(3u03) Het centrum van Parikiá ligt rechts.

 

 

 Home