www.aliki-paros-greece.com

 Léfkes - Pródromos en terug (de Byzantijnse weg)

Beoordeling: Dit is dé klassieke wandeling op Páros, de zogenoemde "Byzantijnse weg", een deel van een oud Middeleeuws pad. Het is één van de weinige wandelingen in de Cycladen waar je grote groepen wandelaars kunt ontmoeten! 
De route is vrij goed gemarkeerd met [1], maar zoals zo dikwijls is het vertrekpunt, zowel in Léfkes als in Pródromos, niet zo duidelijk. Krijgt als beoordeling ***.

Tijd: De effectieve wandeltijd bedraagt een goed uur tot in Pródromos en ook de terugkeer duurt iets meer dan een uur. Terwijl de effectieve wandeltijd dus zo'n 2u15 bedraagt, loopt de TWT gauw op tot 5 uur: wij wandelden van 11 tot 16 uur, met een lunchpauze in het restaurant op de platía van Pródromos.

Routebeschrijving: [Vanuit Parikiá zijn er geregeld bussen naar Léfkes, Pródromos, Márpissa en Dryós. Rij je met een huurauto of motorfiets, dan moet je bij het naderen van Léfkes de aflopende asfaltweg links naar het centrum nemen. In de buurt van de bushalte, waar de weg links verder loopt naar Márpissa, kun je de auto parkeren...]

(0u00) Bij de bushalte, daar waar de weg links buigt naar Márpissa, gaan we rechtdoor het dorp in op de geplaveide straat (wegwijzer Léfkes). We gaan bijna direct naar links en wat verder dalen we weer links; als we op een dwarsweg komen gaat het weer links. Nu wandelen we altijd rechtdoor, weer omhoog en zo komen we na 3-4 minuten op een kruispunt, met een huis met een klok vóór ons.

Het huis met de klok in Léfkes.

We moeten hier helemaal rechts gaan en na 20 meter zien we het eerste bordje dat de Byzantijnse weg aanduidt.

Een wegwijzertje naar de Byzantijnse weg.

We houden wat rechts en even verder zien we een tweede bordje vóór ons, naast een kerkje. We gaan dus naar links en blijven het pittoreske dalende straatje volgen - en plots zien we ook een [1] op een muur van het mooie straatje.

Een straatje aan het begin van wandeling [1] in Léfkes.

We komen op een open plek met een betonwegje vóór ons en links ervan begint het pad (wegwijzers + [1]).

Het begin van het Byzantijnse pad van Léfkes naar Pródromos.

(0u07) Na enkele minuten al begint er een strook met een mooi plaveisel en we dalen op de rechterflank van een grazig valleitje dat onder de hoofdkerk van Agia Triáda loopt. Na weer enkele minuten is er een tweede strook plaveisel en achter ons krijgen we een mooi uitzicht op Léfkes. We stijgen nu langzaam op een aarden pad en de vallei links van ons wordt dieper.

(0u21) Een klein kwartier na het begin van het pad komen we al op het hoogste punt: nu begint er gauw een lang eind, licht dalend, dat mooi geplaveid is - Náxos ligt languit vóór ons.

Het prachtig geplaveide Byzantijnse pad: een kijkje achteruit (links) en vóór ons.

Het pad blijft heel mooi en we zien het ook op de helling vóór ons omhoog lopen. We dalen inderdaad eerst af in een zijvallei en steken een brug over.

Een mooie brug tussen Léfkes en Pródromos.

(0u31) We klimmen op de andere flank en na een prachtig eind van 16-17 minuten komen we bijna boven en wordt het pad smaller en rotsachtiger. We steken de heuvelkruin over en de vlakte duikt vóór ons op, met links de heuvel van Galiós en rechts de hoogte van Kéfalos met Agios Antónios: aan de voet hiervan ligt links Mármara, hoger rechts Márpissa en dichter bij ons Pródromos - en we zien het pad mooi daar naar toe afdalen. In zee zien we Náxos, met rechts Irakliá en helemaal rechts Ios.

(0u42) Het plaveisel herbegint voor een 5-tal minuten en dan wordt het pad weer rotsachtig. Na weer 6 minuten en een laatste eindje plaveisel komen we op een grindweg uit, langs de muur van het eerste huis. Wat later komen we op een betonwegje, waar we links gaan; direct houden we weer rechts. Na weer 2-3 minuten komen we op een driesprong bij een muur van een huis [1] en we gaan links.
Wat verder komen we weer op een kruispunt, met vóór ons de plattegrond van Pródromos en [1] op een paal: we gaan rechts, dan nemen we het straatje links, gaan dan rechtdoor en zo komen we bij een doorgang onder een toren.
 

 

We lopen onder een toren door...

Verder gaat het weer links en dan rechts; we buigen nog eens rechts en links, gaan door een kamára (overwelfde gang) onder klokken, en zo komen we op het plein. (1u05) 

Op het plein ligt het heel aangename restaurant "O Tsitsínis", met achteraan een mooie tuin. Als we verder op het plein lopen, komen we op de asfaltweg: de bushalte is schuin links, bij de bakkerij.

[In het voorjaar 2011  waren er bussen terug naar Léfkes en Parikiá om 15u20 en 17u20.]

(1u05) Als we te voet terugkeren, vertrekken we dus van op de asfaltweg, bij de bushalte en de bakkerij -  en rechtover de weg links naar Mármara en Mólos gaan wij rechts omhoog en zo komen we weer op het pleintje terecht, met achteraan een mooie boog, waar we onder de klokken doorgaan, en dus links van een kerkje. We gaan direct rechts, verder buigen we links en dan gaan we NIET rechts, maar rechtdoor. Wat verder gaan we links en na 10 meter rechts en zo kunnen door de doorgang onder de toren lopen. Daarna gaan we twee maal rechts houdend het dorp uit.
Na een kleine 5 minuten komen we op de betonweg (met rechts de plattegrond en [1]), waar we links gaan.

(1u11) Na 1 minuut houden we wat rechts [1] en na weer enkele minuten begint het pad rechts, eerst als een grindwegje (bordje "Byzantine path" en verder [1]).

Vanaf nu is de weg ondubbelzinnig! Vrij gauw komen we rechts van de muur bij het huis en we beginnen te stijgen, eerst op mooi plaveisel, verder op een stenig of rotsachtig pad. Na een tijdje klimmen we sneller, afwisselend op geplaveide of rotsachtige stukken, en zo komen we bijna boven. Er volgt nu weer een heel mooi geplaveid eind, een echte kalderími: het pad was hier heel breed, maar het is gedeeltelijk overgroeid of geruïneerd.

Terugkijkend richting Pródromos.

De kalderími in de richting van Léfkes.

(1u29) We steken de brede, glooiende heuvelrug over en het pad wordt weer smaller: Pródromos verdwijnt achter ons, we komen langs een hoge muur en, als we beginnen te dalen, duikt Léfkes al vóór ons op. Er begint weer een prachtig eind en we zien de slingerende kalderími mooi verder lopen. We dalen af in een zijvallei en steken de brug over, in een valleitje mooi begroeid met olijfbomen en tussen bloemen.

In de lente lopen we tussen de bloeiende veldjes...

Nu volgt het mooiste deel van de brede kalderími, tussen olijfbomen en ander groen. Na eerst een vrij steile, dan geleidelijke klim van ruim11 minuten komen we op de heuvelrug en Léfkes ligt al veel dichterbij.

Het mooie Byzantijnse pad naar Léfkes.

(1u51) Hier eindigt ook de mooie bestrating, na een prachtig eind van 18 minuten. We komen op een zanderig pad, met een heel mooi panorama over de oostkant van Léfkes en de vele cipressen.

Panorama op Léfkes.

We dalen en stijgen weer, de grote kerk komt rechts van ons en we eindigen in het westelijke deel van Léfkes, op de linkerflank van de vallei.

(2u06) We komen op de plek waar de betonweg eindigt, maar wij gaan helemaal rechts en lopen zo altijd rechtdoor het dorp door.  Na 2 minuten gaan we op een kruispunt links van de kapel en links houdend komen we naast een andere kapel - met meer rechts de grote Agia Triáda-kerk. Op de hoek met het huis met de grote klok gaan we links en even verder gaan we rechts naar beneden, om wat verder weer rechts naar boven te gaan. Daarna gaan we bij een cipres rechts omhoog en dan altijd rechtdoor; zo komen we in de bocht van de asfaltweg bij de bushalte. (2u13)

Terwijl we eventueel op de bus naar Parikiá wachten, kunnen we wat drinken in de cafés "Nóstima" of "To kafenío tis Syntrofiás". Bussen terug naar Parikiá waren er, in het voorjaar 2011, om 15u30 en 17u30.

 

 

 Home